Asukaskyselyt.fi
Helppo tapa johtaa taloyhtiötä asukaskeskeisesti.
Valmiit kyselymallit ja helppolukuiset raportit.
Vertaa omia tuloksia muiden taloyhtiöiden tuloksiin ja löydä vahvuudet ja kehityskohteet.

Vuosilisenssi
97 € (sis. alv)

Tilaa palvelu

Käyttökohteet

Vuosipalaute

Kerää palautteet viihtyisyydestä ja arjen toimivuudesta, siisteydestä ja huollosta, hallinnon ja isännöinnin toimivuudesta. Kysy palaute vuosittain, niin voit seurata kehittymistä.

Lue lisää

Huoneiston viat ja puutteet

Systemaattinen ja helppo tapa saada tiedot huoneistojen teknisestä kunnosta. Kyselyssä asukkaat kertovat havaitsemistaan ongelmista tai riskeistä mm. märkätiloissa ja muissa yhtiön vastuunalaisissa rakenteissa ja järjestelmissä.

Lue lisää

Tulevaisuus ja strategia

Kerää osakkaiden näkemykset, mihin suuntaan yhtiötä tulisi kehittää. Kysely toimii strategiatyön pohjana tai yleisesti suunnitelmallisen johtamisen välineenä.

Lue lisää

Lupauksemme:

Autamme taloyhtiöitä toimimaan yhteisöllisesti.

Eteenpäin katsova taloyhtiö kuuntelee asukkaitaan säännöllisesti ja erottuu edukseen myös asuntomarkkinoilla.

Uskomme, että helppous ratkaisee - niin kyselyiden käynnistämisessä kuin tiedon hyödyntämisessä.

Palvelun taustalla on pitkä kokemus asukaskyselyiden toteuttamisesta. Valmiit kyselysisällöt on koottu tärkeimmistä taloyhtiöiden johtamiseen liittyvistä aiheista.

Tulokset ovat vain taloyhtiönne käytössä - tietoturvallisesti.

Näin palvelu toimii

Kysely käyntiin:

Kaikilla kyselytyypeillä on valmis taloyhtiökohtainen vastauslinkki, joka lähetetään sähköpostissa vastaajille tai jaetaan esim. taloyhtiön verkkosivuilla tai muussa sähköisessä kanavassa.

Voit myös tulostaa palvelusta valmiin kutsukirjeen ja jakaa kirjeen postiluukkuihin. Kutsukirjeessä kerrotaan asukkaille / osakkaille kyselyn tausta ja tarkoitus.

Kutsukirjeessa on valmiina vastauslinkki taloyhtiönne kyselyyn. Kutsukirjettä (word) voi ja kannattaakin muokata teidän taloyhtiölle sopivaksi.

Voit seurata vastaajamäärän kertymistä palvelussa, ja tehdä tarvittavia aktivointeja (esim. muistutus) vastausten kerryttämiseksi.

Hyödynnä tulokset:

Kunkin kyselyn raportti on valmiina palvelussa. Raportti avautuu selaimessa, josta sen voi tarvittaessa tulostaa. Raporteissa esitetään kunkin kysymyksen tulos keskiarvona ja vastausjakaumana. Vuosipalautteen ja tulevaisuuskyselyn raporteissa esitetään vertailu muihin taloyhtiöihin. Avovastaukset avautuvat omaan selainnäkymään.

Tuloksissa kannattaa kiinnittää huomiota arvosanojen tasoon suhteessa muihin taloyhtiöihin (mitkä ovat vahvuuksianne ja missä on eniten kehitettävää) sekä vastausjakaumaan (missä vastaajat ovat eniten samaa mieltä ja missä vahvasti eri mieltä). Hallituksen kannattaa johtopäätösten jälkeen viestiä asukkaille / osakkaille, miten tuloksia tullaan hyödyntämään.

Vuosipalaute

Tämä kysely sisältää 13 kysymystä/teemaa. Kaikista kysymyksistä kerätään numeerisen arvion lisäksi kaksi avopalautetta. Esimerkiksi kysymykseen "taloyhtiömme on turvallinen paikka asua", vastaaja antaa ensin numeerisen arvosanan, jonka jälkeen avointa palautetta turvallisuudesta kahdella tavalla: mikä luo turvallisuutta ja miten turvallisuutta voitaisiin lisätä.

Hyödyt:

 • Säännöllinen palautteen kerääminen lisää avoimuutta ja luottamusta taloyhtiössä.
 • Saadaan tietoa taloyhtiön vahvuuksista ja kehityskohteista, myös suhteessa muihin taloyhtiöihin.
 • Kerättyjen palautteiden perusteella hallitus voi valmistella yhtiökokoukseen päätettäviä toimenpiteitä.
 • Kehittyvä ja asukkaita kuunteleva yhtiö erottuu edukseen ja parantaa taloyhtiön kiinnostavuutta asuntokaupassa.

Huoneistojen viat ja puutteet

Kysely sisältää 26 kysymystä, joita arvioidaan asteikolla kunnossa - puutteita. Jos vastaaja ilmoittaa puutteen, asiaa pyydetään kuvaamaan tarkemmin.

Kysely on teemoitettu neljään aihealueeseen: 1. kylpyhuone ja wc, 2. keittiö, 3. huoneiston muut tilat sekä 4. taloyhtiön yhteiset tilat sisällä ja ulkona. Märkätiloissa arvioidaan mm. saumojen kuntoa, hanoja, saniteettikalusteiden kuntoa, viemäreiden toimivuutta jne. Muun huoneiston osalta selvitetään mm. sähköpistorasiat, ikkunat, lämmityslaitteet ja ilmanvaihto jne. Vastaaja voi kertoa myös muista havaitsemistaan puutteista kussakin aihealueessa.

Yhteisten tilojen osalta kerätään palaute ja kehitystarpeet mm. jätepisteen, säilytystilojen ja pysäköintialueen osalta.

Hyödyt:

 • Taloyhtiön hallitus saa tietoa yhtiön korjausvastuun alaisista riskeistä ajoissa.
 • Auttaa ja ohjeistaa asukkaita havaitsemaan puutteet, joista yhtiön tulee olla tietoinen.
 • Auttaa kohdentamaan korjaustoimintaa yhtiötasolla oikeisiin asioihin tai löytämään yksittäisen asunnon riskit ajoissa.
 • Raportin perusteella on helppo pyytää huoltoyhtiötä tekemään arvio havaittujen puutteiden korjaustarpeesta.

Tulevaisuus ja strategia

Kyselyssä haetaan asumisen ja omistamisen suuntaviivoja pidemmällä tähtäimellä. Kyselyssä on kahdeksan teemaa liittyen mm. korjausten ja kiinteistön ominaisuuksien kehittämiseen, energiatehokkuuden parantamiseen, yhdessä tekemisen määrään, viestintään sekä ympäristön kehittämiseen. Tuloksia voidaan hyödyntää myös taloyhtiöstrategian laadinnassa.

Hyödyt:

 • Omistajien tavoitteiden tunteminen on tärkeä osa osa hallitustyötä. Kyselyn avulla kaikkien omistajien tavoitteet tulevat näkyviksi.
 • Kyselyn tulokset antavat lähtökohdan taloudellisen kiinteistönpidon toteuttamiseen riittävän pitkällä aikajaksolla.
 • Suunnitelmallisuus lisää taloyhtiön kiinnostavuutta asuntokaupassa.
 • Omistajien tavoitteiden mukainen johtaminen selkeyttää hallituksen ja isännöinnin työtä.

Hinnoittelu:

97 € (sis. alv).

Tee niin monta kyselyä kuin haluat.

Laskutustiedot kerätään käyttäjätunnuksen luonnin yhteydessä (sähköiset laskutustiedot tai sähköpostiosoite)

Tilauksen voi lopettaa milloin vain. Tilaus kuitenkin jatkuu 12 kk:n jälkeen, ellei sitä ole peruttu 1kk ennen vuoden 12kk:n täyttymistä.

Tilaa palvelu

Palvelun tarjoaa:

Suomen Toimialadata Oy, y-tunnus: 3113288-2

info@asukaskyselyt.fi

Rekisteri- ja tietosuojaseloste